albania-proptours.com - PROPRTY'S AND TOURS IN ALBANIA
 
 
We can offer you day tours to:
 
Butrint 
A visit to the ancient city of Butrint is another must when travelling in the vicinity of Saranda. Butrint is described as a microcosm of European history since it exhibits remains from most major empires of the area, including Greek, Roman, Byzantine, and Ottoman ruins.
Information about the city is well-presented in English and Albanian brochures which are distributed at the entrance, also each important site has a sign with historical facts and dates in order to help visitors understand what they are seeing. Interesting things to see in Butrint includes the Greek amphitheatre (later remodeled by the Romans), the baptistry, the cathedral, the lion’s gate, and the museum which includes many interesting artifacts found in the area. Butrint is one of several places in Albania which was kept off-limits to the general public during the Communist Era. The city was made into a tourist destination for foreigners to visit, but Albanian citizens were not allowed due to fears that they would try to escape by swimming the short distance to Greece.
 
Vi kan tilby dagsutflukter til:
 
Butrint
Et besøk til den gamle byen Butrint er et must når du reiser til Saranda og nærliggende områder. Butrint er beskrevet som et mikrokosmos av europeisk historie og står på UNESCO’sverdensarvliste. Den viser rester fra de fleste store imperier som har vært i området, blant annet det greske, romerske, bysantinske og ottomanske ruiner.

Informasjon om byen er godt presentert på engelsk og albansk i brosjyrer som finnes ved inngangen. Hvert viktig område har et skilt med historiske fakta og datering for å hjelpe besøkende å forstå hva de ser. Interessante ting å se i Butrint er blant annet det greske amfiteateret (senere ombygd av romerne), et romersk bad, løvens gate, en kapellruin fra 400-tallet og en basilika fra 500-tallet. Museet, som ligger i en venetiansk borg fra1300-tallet, inneholder mange interessante gjenstander funnet i området. Butrint er ett av flere steder i Albania som ble holdt stengt for allmennheten under kommunisttiden. Byen ble gjort om til et turistmål som kun utlendinger kunne besøke. Albanske borgere ble nektet adgang på grunn av frykt for at de ville prøve å unnslippe diktaturet ved å svømme den korte distansen over til Hellas.
                              Ksamili
In order to really enjoy swimming and sunbathing while in Saranda, it is really necessary to spend at least one day in Ksamil. There are a few beaches from which it is even possible to swim to one of the nearby islands. Paddleboats are available for rent, or else you can pay a boat to take you to one of the islands which are a little further away.There are nearby restaurants which have freshly caught fish, and mussels from lake Butrint. You can get to Ksamil by following the road towards Butrint.
 
Ksamil
For å virkelig nyte bading og soling mens du er i Saranda, er det absolutt verdt å tilbringe minst en dag i Ksamil, som ligger  12 km lenger sør. Fra noen av strendene der er det mulig å svømme over til en av de nærliggende øyene.  Du kan også leie kano, eller du kan betale en båt som tar deg til en av de øyene som ligger litt lenger ute. Langs strendene ligger det restauranter som i tillegg til mye annet kan servere deg fersk fisk og blåskjell fra Butrint-sjøen.  Du følger samme vei til Ksamil som du gjør når du skal til Butrint. Det går mange busser pr. dag mellom Saranda og Butrint/Ksamil, den koster bare et par kroner hver vei, en taxi koster ca 120 kr t/r.
                                     Blue eye
This natural, deep spring embodies the clear, vibrant blue color which is seen in many of Albania’s water bodies. The way in which the water bubbles up to the surface helps create the illusion of an eye, with the dark-colored center as the pupil, and the surrounding blue water appearing as the iris. The spring is reported to be about 45 meters deep, but some say it goes even further.During Albania’s communist days, the Blue Eye was one of several places reserved only for the communist elite to visit, and was kept off-limits to the general public. The Blue Eye or “Syri i Kalter” as it is known in Albania, is located just off the road between Saranda and Ghiorgnzzati. If you are driving from Sarandë towards Ghiorgnzzati the turn will be on your left-hand side, about eight miles from Saranda.
 
Blue Eye
Det er dybden i denne underjordiske vannkilden som gir den klare, levende blåfargen som man ser i mange av Albanias vannforekomster. Måten vannet bobler opp til overflaten på bidrar til å skape en illusjon av et øye der et mørkt senter ser ut som en pupill og det omkringliggende blå vannet utgjør irisen. Kilden er anslått å være ca 45 meter dyp, men den blir av mange hevdet å være enda dypere. I  Albanias kommunisttid var Blue Eye en av flere attraksjoner som var forbeholdt kun for den kommunistiske eliten å besøke. Offentligheten, altså den vanlige albaner, fikk ikke  adgang. Blue Eye, eller "Syri i Kälter" som er det albanske navnet, ligger på veien mellom Saranda og Ghiorgnzzati. Om du kjører fra Saranda så tar du av til venstre, ca 13 km fra byen. 
 
Gjirokastra  
Historic Gjirokaster is one of Albania's three UNESCO sites. The primary Regional Bus & Furgon Station in Gjirokaster is located at the entrance to the town, on the NW corner where the town's main boulevard intersects the National Road. It's less of a "bus station" and more of a collective gathering place for buses and furgons (shared minibuses) along the shoulder of the road.
Buses depart every day on the route Sarande  - Gjirokastër (300 leke) stopping hourly at the bottom of the hill until the early afternoon. Buses and minibuses are going to Tirana (1000 leke) every hour from around 7AM until 12 noon, then there is a bus at 2:30PM and a night bus leaving at 11PM (it arrives in Tirane at 5:45AM near Skanderbeg Square).
 
Transportation and other tourism information is available from the employees of the Tourism Information Center (TIC), located in the old town, on the left side of the road leading towards the castle.
  • Ethnographic Museum Rr. Hysen Hoxha, 3 . Once Enver Hoxha's house, it is a well-restored Ottoman house which displays clothing, kitchenware, tools and other cultural artifacts. The entrance fee is 200 lek and includes a guided tour (available in Albanian, English, and German though availability should be checked in advance).
  • Old Bazaar and Historic Ottoman Homes The old bazaar is still the social and commerical center of the Old Town of Gjirokaster. Though the newer sections of the city have attracted many businesses and people, the bazaar and its surrounding homes dating from the 18th, 19th and early 20th centuries still manages to capture a bit of the bygone era of Gjirokastrite life. Several of the houses are at various levels of restoration and are open to the public. Traditional houses include Cabej House, Kadare House, Topulli House, and Skenduli House. The Bazaar itself has recently undergone a cleaning and exterior restoration as part of the government's revitalization plan.
 
Gjirokastra
Gjirokaster er en annen av Albanias tre verdensarvområder (UNESCO). I begrunnelsen for statusen som verdensarvsted står det: "Gamlebyen i Gjirokastra er et eksepsjonelt vitnesbyrd om et langvarig og nesten forsvunnet samfunn og livsstil, påvirket av den islamske kultur og tradisjon fra den ottomanske perioden. Den historiske byen Gjirokastra er et sjeldent eksempel på en godt bevart ottomansk by, bygget rundt citadellet (slottet) fra 1200-tallet. Arkitekturen er karakterisert av konstruksjonen av en type byhus som Gjirokastra har en rekke fremragende eksempler av".
 
Det går hver dag busser med 1 times mellomrom mellom Saranda og Gjirokaster. Billetten koster 300 LEK, ca 15 norske kroner. Videre fra Gjirokaster går det busser og minibusser til Tirana hver time fra ca 05:00 til 12:00. Så er det en avgang kl 14:30 og en nattbuss med avgang 23:00. Den ankommer Tirana, nær Skanderbergplassen, ca05:45. Bussen mellom Gjirokaster  og Tirana koster 1000 LEK, ca 50 norske kroner. Busstasjonen ligger i utkanten av byen, i den nordvestre enden der byenshovedgatekrysser riksvegen. Egentlig er det vel mindre aven "busstasjon"og mer avet kollektivtsamlingssted forbusser ogminibusserlangs vegkanten.
 
Turistinformasjonen i Gjirokaster ligger i den gamlebydelen, påvenstre side av veien som fører opp mot slottet som ligger på en høyde over byen.  Av ting i tillegg til slottet som er verdt å få med seg i Gjirokaster kan vi nevne:
Etnografisk Museum ligger i gaten Rr. Hysén Hoxha 3. Dette var en gang den kommunistiske diktatoren Enver Hoxha’s hjem. Det er i dag et velholdt ottomansk hus som viser klær, kjøkkenutstyr, verktøy og andre kulturgjenstander.Inngangsbilletten er 200 LEK, ca 10 norske kroner. Dette inkluderer også en guidet omvisning på albansk, engelsk eller tysk. Det er lurt å sjekke på forhåndom det er guider tilstede som kan ta deg med rundt.
Den gamle basaren og historiske ottomanske bygninger er også verdt å få med seg. Den gamle basaren i gamlebyen er fortsatt stedet der innbyggerne i Gjirokaster møtes og gamlebyens handelssenter. Selv om de nyere delene av byen har tiltrukket seg mange bedrifter og mennesker, er markedsplassen (basaren) i gamlebyen og dens omkringliggende bygninger fortsatt stedet som speiler  en svunnen tid i innbyggernes liv. Flere av husene er under restaurering og de er åpne for publikum. Historiske bygninger som du kan se er f.eks huset Cabej, huset Kadare, huset Topulli og huset Skenduli. Markedsplassen har nylig gjennomgått en renovering, som en del av regjeringens revitaliseringsplan.
 
Vlora  
Vlore lies in the southwestern coastal region of Albania, at the southern end of the Adriatic Sea and the northern part the Ionian Sea. The Vlore coastline accounts for about 30% of the entire coast of Albania and in its proximity is located the Albanian Riviera. It is 135 km from the capital city Tirana.  Vlora is separated from Italy by only 72 km by the Channel of Otranto, and 123 km from Greece and the island of Corfu.
 
The surface area of Vlore is 1609 km2 and includes 4 cities; Vlore, Selenica, Himara and Orikum. It has a climate typical of Mediterranean Sea, with mild winters that are generally wet, and summers that are dry. The Vlore region has three basic climatic zones: The coast has moderate temperatures, as the other countries of the Mediterranean, and does not suffer the cold winds like the western side of Albania. The inland, hilly areas in the region have a cool climate with rains and similar to that of Central Europe with a relatively mild climate. The mountainous region, such as Llogara, possesses a dry continental climate. In winter it can be quite cold (though snow is relatively uncommon) and has fresh, cool air all summer long. Vlore receives more hours of sunshine per year than any other region of Albania - averaging over 2000 "sunny" hours annually.
 
Vlore has the only peninsula in Albania, which is named Karaburun. It is roughly 16 km by 4 km in size, and an area of 62 km². The peninsula of Karaburun has rich natural resources (famous for marble), woodlands, and archeological remains. It is also home to a reserve for wild pigs. The only island in Albania, named Sazan, is located 17 km from the port of Vlore and 9 km from Triport (Three Gates) in the Vlore region. The highest point of the island is 342 m above sea level. Sazan has a surface area of 5.7km² and 12 km of coast. A rocky cliff breaks the beach.
 
Vlore, long known for its olive production, at last count had approximately 280,000 olive trees. The olive trademark " Vlonjak" is one of the oldest in Europe and is known for its great oil production. The territory around Vlore comes from thriving ancient cities such as Amantia-Ploce, Olympe-Mavrova, Orikos-Orikum, Himera-Himare, Kionina-Kanine, Nymfeum-Selenica and Aulona-Vlora.
A lot of famous people in Albania were born in Vlore, including 6 former ministers (Xhafaj, Malaj, Angjeli, Gjinushi, Leskaj, Pango), a lot of famous singers (including Aurela Gace and Poni), and several other VIPs. 
 
Vlore (Vlora)
Vlore ligger i den sørvestlige kystregionen i Albania, i den sørlige enden av Adriaterhavet og den nordlige delen Det joniske hav. Vlora's kystlinje utgjør ca 30 % av hele den albanske kysten og det er dette som utgjør den albanske rivieraen. Det er 135 km fra hovedstaden Tirana til Vlore. Avtanden til Italia er bare 72 km, bare Otranto-kanalen ligger mellom.  Avstanden til Hellas og øya Korfu er 123 km. Vlore-regionen inkluderer fire byer; Vlore, Selenica, Himara og Orikum.
Området har et typisk middelhavsklima, med milde vintre som er generelt fuktige, og somre som er varme og tørre.
 
Vlore-regionen har tre klimatiske soner: Kysten har, som de andre middelhavslandene, moderate temperaturer og har ikke den kjølige vinden som vestsiden av Albania.
Innlandet, med sine merkuperte områder, har litt mer  regn og ligner på Sentral-Europa med et relativt mildt klima. Den fjellrike regionen, som for eksempel Llogara, har et tørt og kontinentalt klima. Om vinteren kan det være ganske kaldt (selv om snø er relativt uvanlig) og om sommeren er det frisk og litt mer kjølig luft  enn ved kysten.
Vlore har flere soltimer pr år enn noen annen region i Albania - i gjennomsnitt ca 2000 "solfylte" timer årlig. Vlore har den eneste halvøya i Albania, Karaburun. Karaburun er rik på naturressurser som marmor og skog. Her finnes også en villsvin-stamme. Den eneste øya i Albania, Sazan, ligger 17 km fra havna i Vlore. Det høyeste punktet på øya er 342 moh.  Vlore er kjent for sin oliven-dyrking, ved siste opptelling hadde regionen ca 280.000 oliventrær. Oliventypen "Vlonjak" er en av de eldste i Europa og er kjent for sitt høye oljeinnhold.
 
Saranda 
the gateway to the southern Albania, is a small town of about 33.000 inhabitants, situated on a beautiful horseshoe bay between the mountains and the Ionian Sea. The name Saranda derives from an early Christian monastery dedicated to Agioi Saranta (Forty Saints). In antiquity, Saranda was known as Onchesmus. Located opposite the Greek island of Corfu, Saranda is characterized by a Mediterranean climate and warm sea waters. Saranda typically has over 300 sunny days a year. Due to its location and warm weather Saranda is one of the most attractive tourist towns on the Albanian Riviera, where honeymooners traditionally spend their holidays. Fronting the sea and along the main promenade there are some hotels and restaurants which offer you catering facilities and accommodation.
 
Saranda
Saranda en by med ca 33.000 innbyggere og er selve inngangsporten til det sørlige Albania. Byenn ligger vakkert til i en hesteskoformet bukt, omkranset av fjell og Det joniske hav. Navnet Saranda kommer fra et tidlig kristent kloster tilegnet Agioi  Saranta (Forty Saints). I antikken ble Saranda kalt Onchesmus. Byen ligger rett overfor den greske øya Korfu og varme havstrømmer gir et meget behagelig middelhavsklima. Saranda har gjennomsnittlig over 300 soldager i året. På grunn av sin vakre beliggenhet og sitt varme vær er byen en av de mest attraktive på den albanske rivieraen. Saranda har f.eks fra gammelt av vært byen der nygifte par har tilbragt sine hvetebrødsdager.  Rundt hele bukten som danner fronten av byen og langs hele strandpromenaden ligger hoteller og spisesteder. Disse tilbyr deg både nydelig mat og rimelig overnatting.